Massage stamps include the Ayurvedic program to combat pain. Podi Kizhi is precisely body massage stamp, filled with a mixture of powdered herbs.
 
This treatment works well in such difficult and painful diseases, such as osteoarthritis, any kind of problems caused by back pain and muscle. Podi Kizhi reduces even old injuries of muscles and causes numbness in the limbs. This massage is also used to treat paralysis and nerve diseases - muscular. Perfectly removes toxins, cleansing the entire body.
 
Before the surgery, specially selected according to Ayurvedic recipes, medicinal plants, are sproszkowywane and then fried with salt. This mixture is placed in a muslin bag and heated again. During the treatment, the therapist massages the body so prepared stamp, constantly dipping it in hot oil herb.
 
Massages Podi Kizhi never be performed once. To produce the desired effects, have to be repeated in the series, best 7th, day after day. Podi Kizhi massage can be combined with other massages.
 
Price 3 Series massages Podi Kizhi - 3 x 30 min. Price: 160, - zł.
 
Price Lot 5. massages Podi Kizhi - 5 x 30 min. Price: 240, - zł.
 
Price 7 Series massages Podi Kizhi - 7 x 30 min. Price: 295, - zł.
Tłumacz Google dla Firm:Narzędzia dla tłumaczyTłumacz stronNarzędzie analizy rynk

Masaże stemplami zaliczamy do ajurwedyjskiego programu walki z bólem. Podi Kizhi polega właśnie na masażu ciała stemplem, wypełnionym mieszanką sproszkowanych ziół leczniczych.

Zabieg ten świetnie sprawdza się w tak ciężkich i bolesnych schorzeniach, jak zapalenie kości i stawów, wszelkiego rodzaju problemy spowodowane bólami kręgosłupa i mięśni. Podi Kizhi redukuje nawet dawne urazy mięśni oraz przyczyny drętwienia kończyn. Masaż ten jest również stosowany w leczeniu paraliżu oraz chorób nerwowo - mięśniowych. Znakomicie usuwa toksyny, oczyszczając cały organizm.

Przed samym zabiegiem, specjalnie dobrane, według ajurwedyjskiej receptury, rośliny lecznicze, są sproszkowywane, a następnie smażone z solą. Ta mieszanka umieszczana jest w muślinowym woreczku i ponownie ogrzewana. Podczas zabiegu terapeuta masuje ciało tak przygotowanym stemplem, stale maczając go w gorącym oleju ziołowym.

Masaże Podi Kizhi nigdy nie są wykonywane jednorazowo. Aby przyniosły pożądane efekty, muszą być powtarzane w serii, najlepiej 7., dzień po dniu. Masaż Podi Kizhi może być łączony z innymi masażami.

Cena serii 3. masaży Podi Kizhi -          3 x 30 min.    cena:     160,- zł.  

Cena serii 5. masaży Podi Kizhi -          5 x 30 min.    cena:     240,- zł.  

Cena serii 7. masaży Podi Kizhi -          7 x 30 min.    cena:     295,- zł. 

Copyright (c) Indigospa 2013-2016. All rights reserved.